Přihlášení
do klientské sekce

Revize plynových zařízení · Jaké revize provádíme

C - Plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic:

Jedná se o nadzemní i podzemní zásobníky s plyny (propan-butan, dusík, argon, atd.). Mezi tyto zařízení spadají také čerpací stanice LPG a CNG.

 
E - Zvyšování a snižování tlaku plynů - Regulační stanice:

Zařízení používané pro regulaci tlaku plynu a zabezpečení proti nepřípustnému zvýšení provozního tlaku, zahrnující veškerá zařízení, včetněvstupního a výstupního potrubí, uzavíracích armatur a staveb, ve kterých je toto zařízení umístěno.

 
 
F - Rozvody plynů:
  • domovní plynovody,
  • průmyslové plynovody,
  • rozvody propanu, butanu a jejich směsí,
  • rozvody technických plynů (dusík, kyslík, argon, vodík, atd.).
 
G - Spotřebiče na plynná paliva:
  • spotřebiče do 50 kW výkonu,
  • spotřebiče nad 50 kW výkonu,
  • průmyslové pece.

 

 

 

 

Dále provádíme školení obsluh plynových zařízení dle vyhlášky č. 21/1979 Sb., které je platné 3 roky od data vydání.

Kontrola funkčnosti detektorů úniku plynu (1 x za rok).

Odborné prohlídky kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb. (1 x za rok).

Revizní technik plynových a tlakových zařízení
Richard Paletář
Revize Paletář
Krátce o nás
Cílem je zajištění komplexních služeb v oblasti revizí. Naše služby jsou zaměřovány na všechny fyzické i právnické subjekty, které mají povinnost zřizovat revize vyhrazených technických zařízení. Mezi naše klienty patří nejen velké a střední firmy, ale také Společenství vlastníků bytových jednotek a drobní živnostníci, kteří díky naší klientské zóně mají přehled o všech svých revizích a především o jejich platnosti. Revize jsou ukládány v PDF formátu a uživatel si je může kdykoliv vytisknout, tím pádem již nehrozí ztráta revizní zprávy a problémy v případě kontroly OIBP (oblastní inspektorát bezpečnosti práce). Nevyžadujeme podpis smlouvy na dobu určitou, zákazníky si držíme kvalitně odvedenou prací a lidským přístupem. Revize neprovádíme jen ve Strakonicích, Písku, Blatné, Vodňanech, ale kdekoliv v Jižních Čechách, v okolí Prahy, Středních Čechách a na Plzeňsku. Můžeme za Vámi přijet kamkoliv, záleží pouze na domluvě. V případě, že jsme Vás zaujali, neváhejte nás kontaktovat na uvedený email nebo na telefonní čísla uvedená v kontaktech.