Přihlášení
do klientské sekce

Revize elektřiny | Lhůty elektrorevizí

Lhůty pravidelných elektro elektroinstalace revizí dle ČSN 331500

Lhůty pravidelných revizí dle ČSN 331500

Druh prostředí

Revizní

Lhůta

Let

Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3, ČSN 332000-5-51

Základní

5

AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní

Normální

5

AA4,AB5,BC2 a XX1 pro ostatní

Studené

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

Horké

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

Vlhké

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

Mokré

1

AD2 až AD8,AF4

se zvýšenou korozní agresivitou

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

s extrémní korozní agresivitou

1

AD2 až AD8,AF4

prašné s prachem nehořlavým

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

s otřesy

2

AG2,AG3,BE2,BE3

s biologickými škůdci

3

AA2,AA6,AB1,AB2,AB6 až AB8,AE6,AK2,AL2

pasivní s nebezpečím požáru

2

AG2,AG3,BE2,BE3

pasivní s nebezpečím výbuchu

2

AG2,AG3,BE2,BE3 - nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu - tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu

Venkovní

4

AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace

pod přístřeškem

4

AB1 až AB3,AB6 až AB8+AD3 až AD5+ostatní vlivy podle místní situace

DRUH PROSTORU DLE RIZIKA OHROŽENÍ OSOB

Revizní lhůty v rocích

 

Orientační přiřazení dle ČSN 332000-3,ČSN 332000-5-51

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.)

 

 

 

2

 

 

 

BD3,BD4

 

zděné obytné a kancelářské budovy

 

5

 

BD1-nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení

 

 

3

 

 

BD4,BA2

 

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3

 

 

2

 

 

CA2- nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu

pojízdné a převozné prostředky

 

1

 

prozatímní zařízení staveniště

 

0,5

 

Lhůty revizí elektrospotřebičů  dle ČSN 331600

LHŮTY PRO PRAVIDELNÉ REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ a NÁŘADÍ dle ČSN 33 16 00 ed.2 z ledna 2010

Skupina elektrických spotřebičů

Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce 3.2.4 a 3.2.5

Ostatní nepřipevněné spotřebiče 3.2.2

A spotř. poskytované formou pronájm

Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání 5.2.bod 1

B spotř. používané ve venkovním prostoru (stavby)

Třída I

1x za 3 měsíce

1x za 6 měsíce

Třída II a III

1x za 6 měsíců

C spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

Třída I

1x za 6 měsíců

1x za 24 měsíců

Třída II a III

1x za 12 měsíců

D spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy,kluby,hotely)

Třída I

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

Třída II a III

E spotř. používané při administrativní činnosti

Třída I

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

Třída II a III

Vysvětlivky :

A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích, atp.)
C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, atp.)
E – spotřebiče používané při administrativní činnosti

Spotřebič držený v ruce – přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče

Přenosný spotřebič – spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg

Nepřenosný spotřebič – spotřebič, který není přenosný nebo spotřebič, který je připevněn

Připevněný spotřebič – spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místě

 

A – s nářadím se pracuje občas (do 100 hodin ročně)
B – s nářadím se pracuje často krátkodobě (100 – 250 hodin ročně)
C – s nářadím se pracuje dlouhodobě (více jak 250 hodin ročně)

 

Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem se elektrické spotřebiče a nářadí dělí na spotřebiče a nářadí s třídami ochrany 0, I., II. a III.......

Třída ochrany 0. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna pouze základní izolací-v České republice se spotřebiči této třídy nepoužívají , neboť jejich používání je zakázáno

Třída ochrany I. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě · spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče

Třída ochrany II. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací · spotřebiče této třídy neobsahují neživé části · u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojení

Třída ochrany III. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím

 

Lhůty revize hromosvodů

 

Lhůty na pravidelné revize zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) dle dříve platné ČSN 34 13 90

Druh objektu

ČSN 33 2000-3

Lhůty

Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

 

BE2, BE3, CA2

 

2 Roky

Ostatní,,,,,

 

všechny kromě BE2, BE3, CA2

 

5 Roků

 

Maximální intervaly pro systémy ochrany před bleskem a přepětím dle souboru ČSN 62305-3

Hladina ochrany

Vizuální kontrola

Úplná revize

Kritické systémy úplná revize

I a II

1 rok

2 roky

1 rok

III a IV

2 roky

4 roky

1 rok

 

 

Revize plynu, tlakových nádob; požární ochrana
Richard Paletář
Revize Paletář
Revize elektrických zařízení
Karel Soukup
Krátce o nás
Cílem je zajištění komplexních služeb v oblasti revizí. Naše služby jsou zaměřovány na všechny fyzické i právnické subjekty, které mají povinnost zřizovat revize vyhrazených technických zařízení. Mezi naše klienty patří nejen velké a střední firmy, ale také Společenství vlastníků bytových jednotek a drobní živnostníci, kteří díky naší klientské zóně mají přehled o všech svých revizích a především o jejich platnosti.Revize jsou ukládány v PDF formátu a uživatel si je může kdykoliv vytisknout, tím pádem již nehrozí ztráta revizní zprávy a problémy v případě kontroly OIBP (oblastní inspektorát bezpečnosti práce). Nevyžadujeme podpis smlouvy na dobu určitou, zákazníky si držíme kvalitně odvedenou prací a lidským přístupem. Revize neprovádíme jen ve Strakonicích, Písku, Blatné, Vodňanech, ale kdekoliv v Jižních Čechách, v okolí Prahy, Středních Čechách a na Plzeňsku. Můžeme za Vámi přijet kamkoliv, záleží pouze na domluvě. V případě, že jsme Vás zaujali, neváhejte nás kontaktovat na uvedený email nebo na telefonní čísla uvedená v kontaktech.